"תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים"…

אפיריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון, עמודיו עשה כסף רפידתו זהב תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים – שיר השירים ג' ט-י

המלך שלמה – מלך שהשלום שלו.

אפיריון, זה המשכן, בית המקדש, העולם..

תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים – זכות תורה וצדיקים, שכינה, האבות (ילקוט שמעוני)

בית המקדש בתוככי ירושלים, השראת שכינת השם, ומלא באהבה מנשמות ישראל, תלמידי חכמים, צדיקים, בני ובנות ישראל, שמתקשרים אל מקור הטוב שבהם, במידותיהם, אהבתם, מעשיהם הטובים…

לחן ושירה: דן בזק

עיבוד: נערן אשחר

מיקס ומאסטרינג: דן בזק

צילום: דן בזק

עריכה: שמעון קופפרמן

כתיבת תגובה