השיר "קול ביער" – עם ניגון – מיוחס לסבא משפולי, שהיה אומרו קודם קריאת שמע על המיטה או קודם תיקון חצות. אליעזר שטיינמן כותב, שהסבא היה יוצא לתיקון חצות אל היער ובידו פנס ונלווים אליו יראים וחסידים – ועיתים ששרו שיר זה, בית אחר בית, בתרגום כל בית לאידיש ולאוקראינית.

וכך מילות השיר (אצל הנ"ל בשינויים קלים):

קול ביער אנכי שומע אב לבנים קורא

בני בני היכן הלכתם אשר עלי כך שכחתם

בני בני לכו לביתי כי לא אוכל לשבת יחידי

אבינו אבינו איך נלך השומר עומד בשער המלך

 

הניגון שכאן, חדש, הוא על שתי השורות הראשונות

לחן: דן בזק

עיבוד ונגינה: נערן אשחר

שירה: נערן אשחר, דן בזק

עריכה: שמעון קופפרמן

כתיבת תגובה