מלוך על כל העולם כולו בכבודך והינשא על כל הארץ ביקרך והופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך. וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ואמר כל אשר נשמה באפו ה' אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה.. מתוך תפילת ימים נוראים.

לחן: דן בזק

שירה: דן בזק

עיבוד ונגינה: נערן אשחר הי"ד – ניגון אחרון שעיבד עבורנו…

מיקס ומאסטרינג: דן בזק

צילום: דן בזק. צולם מרמת מיגרון, רועה יהודי צדיק צעיר עם צאנו, על רקע הרי בנימין.

כתיבת תגובה