מילים: מתוך ברכת יוצר אור

לחן: דן בזק

שירה: דן בזק

עיבוד ונגינה: נערן אשחר

עריכה וצילום וידאו מרחפן: צבי יהודה בזק

 

"כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים – וכולם עושם באימה וביראה רצון קונם" נאמר על המלאכים – ונכון בפנימיות הלב על כל ישראל… מוקדש באהבה רבה והערכה עצומה, לאחינו מיישבי ארצנו הקדושה, אנשי החוות והגבעות ברחבי יהודה ושומרון; כולם אהובים.. וכולם עושים באימה וביראה – ובשמחה של מצוה – רצון קונם, בשם כל ישראל…

כתיבת תגובה