"אהבת עולם תביא להם": ניגוני נשמה ושמחה

(לחני דן בזק – להורדה בקבצי MP3)

להורדת כל הניגונים שבדף – לחיצה כאן

מלוך על כל העולם כולו בכבודך

תוכו רצוף אהבה

כולם אהובים

אדיר הוא – מתוך הפיוט בסיום ליל הסדר, אדיר הוא, יבנה ביתו בקרוב

אהבת עולם תביא להם וברית אבות לבנים תזכור

אור עולם באוצר חיים אורות מאופל אמר ויהי

אז רוב ניסים הפלאת בלילה..

אחינו כל בית ישראל

איך הופכים ימינו לכאילו סיפורים..

אין כאלוקינו…

אמר השם ליעקב – אל תירא עבדי יעקב

אני ישנה וליבי ער

אשר ברא ששון ושמחה

אשר קידש ידיד מבטן….

בוחן לבבות

הושע נא…

היכל ובית מקדש תכונן אבי – רבי יהודה הלוי

הים ראה וינס הירדן יסוב לאחור

הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד

הניצנים נראו בארץ…

הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו

ואני בער לא אדע בהמות היתי עימך

וארשתיך לי לעולם – פסוקים שנאמרים בכריכת רצועות התפילין על האצבע

ובכן תן כבוד

ומחה ה' דמעה מעל כל פנים

ונסלח לכל עדת ישראל

וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות

ותשב הרוח אל האלקים אשר נתנה..

זכור ברית אברהם ועקידת יצחק

זכור דבר לעבדך על אשר ייחלתני

חננו ה' חננו כי רב שבענו בוז

ידיד נפש אב הרחמן

יהי ה' אלוקינו עימנו

יוונים נקבצו עלי… ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים

יום שבתון אין לשכוח

יושב בסתר עליון…

ישמח ליבי וקרבי ויגל דמי וחלבי – שיר של הרב קוק זצ ל למוצאי שבת-קדש

ישראל בטח בה'

כאיש אשר אימו תנחמנו כן אנכי אנחמכם

כה אמר השם זכרתי לך חסד נעורייך…

כי אלוקים יושיע ציון יבנה ערי יהודה

כי מי נח

כמו חלב ודשן תשבע נפשי ושפתי רננות יהלל פי

לב טהור ברא לי אלוקים (ב. בליווי כינור)

לב טהור ברא לי אלוקים

לך אכול בשמחה לחמך..

לקונה עבדיו בדין – לרחם עמו ביום דין

מאת השם היתה זאת, היא נפלאת בעינינו

מה ידידות

מנוחה ושמחה אור ליהודים

מקימי מעפר דל [גרסה 4-מתוקנת]

מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון (גירסה 2)

מקימי מעפר דל, מאשפות ירים אביון

מקימי מעפר דל

נפשנו חיכתה לה'. ניגון – ושירה עם מילים

נפשנו חיכתה לשם, עזרנו ומגיננו הוא

עבדי הזמן עבדי עבדים הם..

פתח לנו שער

צמאה נפשי לאלוקים לא-ל חי (ב)

צמאה נפשי לאלוקים לא-ל חי

צעקת הדל תקשיב ותושיע. 2 מתוקן (סיפורו של הניגון הזה, במידע שלמטה..)

קול ביער אנכי שומע, אב לבנים קורא

קומי אורי

שושנת יעקב צהלה ושמחה

תעיתי כשה אובד בקש עבדך כי מצוותיך לא שכחתי – נוסח א

תעיתי, כשה אובד בקש עבדך – כי מצוותיך לא שכחתי (נוסח ב. הבדלים קלים. ביאור למטה)

תפילת גשם – זכור אב נמשך אחריך כמים…