הנצחון על הרשעה שבעולם, יהיה רק על ידי כח התורה שמתעוררת על ידי תינוקות של בית רבן, כשהיא מושלת בתקופת הילדות רק היא בנשמתן. שהיא אך היא הִנָה הטוב הגמור, המכריע את כל הרע לטוב.

(הראי"ה קוק)

כתיבת תגובה