את כל המעלות היותר עליונות, בין המחשביות, בין ההרגשיות וגם המעשיות, צריך לקשרם בקשר של האמונה הפשוטה הקודמת בתַמותה בלב מימי הילדוּת, כי בתמציתה הפנימית היא ייותר נשגבה מכל מה שנלמד ונהגה.

(הראי"ה קוק. מובא בספר "צדיק באמונתו יחיה" שיחות מהרב צב"י טאו שליט"א. עיי"ש כל הפרק על תום הילדות וכן "הילדות הלאומית")

כתיבת תגובה