החינוך… הלוא הוא ההוצאה מכח לפועל, מהעלם לגילוי, את הכחות והכשרונות הנמצאים בנפש הילד בטבעה, או הראויים לפי טבעה להתקבל בה ביותר מתוך ההשפעות החינוכיות השונות.

כשגורמי החינוך – ההורים והמורים, הספרות והסביבה של הילד – מותאמים ומכוונים לשכלול כשרונו הטבעי הזה של הילד ופתוחו בדרכי החיים השונים, אז החינוך הוא מוצלח וטוב. ובהיפך – כשכשרונו הטבעי הזה של הילד נעזב, אם לא יפותח ולא ישוכלל, כשגורמי החינוך מכריחים וכופים אותו לצד אחר, המוזר לו לפי טבעו, הרי הוא נעשה גבר לא יוצלח.

הצלחת החינוך היא באותה מדה שהוא עומד על עמדתו הראויה ושומר את תפקידו, שהוא מתכוין כלפי הטבע הפנימי כאשר בראו האל-הים, להשלימו, לפתחו ולשכללו ע"י הגורמים והאמצעים השונים.

("התרבות הישראלית" – הרב צבי יהודה הכהן קוק)

כתיבת תגובה