סיפורי צדיקים ואנשי רוח ולב – ונקודות להתעוררות רוחנו וליבנו להתחנך לאורם..

ישא ישראל עיניו… אל יחידי הסגולה.. יראה הוד נפשם ורוממות שאיפותיהם. מהם יכיר את רוחו, כי רוח האומה יתראה בגדוליהָ (הראי"ה קוק זצ"ל, "אדר היקר" א')

המראה הגדול בעצמו מרומם את הרוח ומעדן את הלב (שם)

כתיבת תגובה