מתוך הצוואה:

אבקש מאוד לא להספידני, לא בפניי ולא שלא בפניי, לא לעשות עצרת התעוררות או עצרת אבל, או כל מיני שמות שבודים והכוונה להספד.

לא לכתוב שום מאמר עליי בעיתונים יומיים, שבועיים, חודשיים. מספיק תמונתי ולא כמו שרגילים לכתוב טובתם.

לא להדפיס מודעות על הלוויה, לא להודיע ברמקול או ברדיו, מספיק שיהיו רק עשרה אנשים בהלוויה.

להשתדל שלא לשהות בין מיתה לקבורה, רק לזרז שתהיה קבורה הכי סמוך למיתה.

מקומי בבית החיים בין אנשים פשוטים. לא לכתוב על המצבה שום תארים, רק "פה נקבר רבי אהרן יהודה לייב בן רבי נח צבי שטיינמן".

המצבה תהיה הכי זולה ופשוטה, לא לבזבז כסף עבור קניית מקום בבית הקברות שעולה ביוקר, אבל אם רוצים לתת צדקה שיתנו בלי קניית מקום.

בימים שהמנהג ללכת אל הקבר, ככלות השבעה ושלושים ויארצייט, מכל מקום לא יבזבזו יותר מדי זמן מיוחד בעבור זה, יותר כדאי שיתחלפו בהמשך מעת לעת, ללמוד כסדר ומלדבר על דברים בטלים.

אם על ידי החיפוש למצוא מקום להתפלל לפני העמוד יגרום הרבה ביטול תורה יותר כדאי ללמוד לשם שמים בזמן הזה.

אבקש מכל מי שרוצה בטובתי, ללמוד פרק אחד משניות עד גמר י"ב חודש, והבנות יאמרו כל יום עשרה פרקי תהילים, גם בשבת וביום טוב.

אבקש שלא להזכירני בשם צדיק או ירא שמים, שלא אתבזה על ידי זה בעולם האמת.

אבקש בזה מחילה מכל מי שפגעתי בכבודו וכן מי שאני חייב לו כסף וידוע שבמציאות לא יגבה, היינו שיכל לגבות על פי דין, אבקש למחול לי.

כל יוצאי חלציי לא ילכו אחר המיטה כמנהג ירושלים.

היות והרבה טועים בי, לכן מצידי אני מייעץ שלא לקבוע ילדים על שמי אבל איני אוסר את זה.

כתיבת תגובה