בעלון 'נועם שיח' היוצא לאור בארה"ב, סופר הסיפור הבא, על הגראי"ל שטיינמן זצ"ל.

וכך נכתב: סיפר לי מחותני כ"ק גאב"ד בראד, שלפני שנים ביקר בארץ ישראל עם אחד מבניו, שהיה אז עוד לפני הבר מצוה, והילד ידע אז בעל פה כמה וכמה פרקי משניות, ולקח אותו אל הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן זצ"ל. כשנכנסו אל הרב שטיינמן, ביקש ממנו לבחון את הילד – והוא נתן לילד תשומת לב מיוחדת – בחן אותו עודדו ושיבח אותו וחיזק אותו.

מספר מחותני, שבעת שבחן את בנו, הבחין שבחדר הסמוך לחדר בו שהה אז הרב שטיינמן, היה סטנדר בו השתמש הרב שטיינמן, וראה על הסטנדר שיש שם סידור ישן שהיה דבוק עם דבק (סקאטש- טייפ), וחשק מאוד לקבל את הסידור הזה, וניגש אל הרב שטיינמן ושאל אותו באם הוא יקנה לו סידור חדש בדיוק כמו הסידור ההוא, אם הוא יוכל לקחת לעצמו את הסידור הזה – הישן.

שאל אותו הרב שטיינמן "למה אתם צריכים את זה?", אמר לו מחותני "אני רוצה מזכרת לַבּן שלי", ואמר לו הרב שטיינמן "אתם יכולים לקחת אותו".

מיד התקשר מחותני אל אחד ממקורביו, וביקש ממנו ללכת לחנות ספרים ולקנות סידור כזה בדיוק, ולהביאו מיד אל בית הרב שטיינמן.

כשהלה הביא את הסידור החדש, נכנס מחותני אל החדר ההוא, והניח את הסידור החדש על הסטנדר, והחל לקחת את הסידור הישן לעצמו, אך באותו רגע, נכנס במקרה אחד מנכדי הרב שטיינמן, וראה איך שהוא לוקח את הסידור והתחיל לצעוק עליו "מה אתה עושה?!", ומחותני אמר לו שהרב אמר לו שהוא יכול לקחת את זה, ואמר לו נכדו "לא יכול להיות כזה דבר! הסבא שלי לא אמר מעולם שאתה יכול לקחת את הסידור!!"

אמר לו מחותני "הלא הרב אמר לי מקודם שאני יכול לקחת את הסידור, ולמה אתה אומר שאני משקר?!", אמר לו הנכד "הלא בשבוע שעבר נכנס לכאן הרה"ג רבי שלום בער סורוצקין, מקים רשת הכוללים הנודעה 'עטרת שלמה', ואמר לסבא שיש נגיד אחד בפלטבוש שמוכן לתרום רבע מליון דולר [!!] עבור הכוללים, בתנאי שהוא יקבל את הסידור הישן של הרב שטיינמן, ומיד הגיב הסבא בחריפות "למה הוא צריך את הסידור שלי?! – זה עבודה זרה!!" – ולא הסכים בשום אופן לתת את הסידור, ואיך יכול להיות שלך הוא כן הרשה לקחת את הסידור?!"

אמר לו מחותני "בוא עמי וניכנס אל הרב ונשמע מפיו!". נכנסו שניהם אל הרב שטיינמן, ושאל הנכד "האם זה נכון שהסבא הרשה לו לקחת את הסידור?!", שאל הרב שוב את מחותני "למה אתם צריכים את זה?", ענה לו "אני פשוט רוצה איזה מזכרת לבני", אמר לו הרב שטיינמן "אתם יכולים לקחת אותו"…

(הובא ב"בחדרי חרדים")

כתיבת תגובה