תודה. האתר מוצלח ומרחיב את החוברות שעוד הספקתי לרכוש לפני כמה שנים-

"נושאים תורניים לגיל הרך". (זיהיתי את הגישה מייד כשהתחלתי לקרוא…)

נעזרת בן הרבה עד היום.

הערה קטנה לנושא העצים: עצי סרק הם עצים שלעולם לא יתנו פרי, כגון עצי דקל או חרוב "זכרים". שאר העצים – גם אם אינם עצי מאכל, נקראים עצי נוי – כי הם נותנים פירות, למרות שאלו אינם ראויים לאכילה.

תודה רבה.
חייכתי למקרא הערתך – ביחוד על "זיהוי הגישה"… ברוך ה' שמזהים מיד את הגישה..
את ההערה על עצי הסרק כבר אמר אחד מרבני הגנים של "בית מוריה" בבאר שבע בשם אחת הגננות לפני שנים.. אמרתי לו, וזה מה שאני משיב גם כאן, שאנחנו מדברים כאן לא במושגים בוטאניים דווקא, אלא במושגים כפי שהם מובנים אצל הילדים. והביטוי "פרי" המדובר, כוונתו לפרי הנאכל. אך יותר מזה – דומני שכל הביטוי "עצי נוי" הוא חדש.. בלשון חז"ל אנו מוצאים "עצי סרק" למה שאינו עץ מאכל. לדוגמה: "משל למלך שהיה לו פרדס ונטע בו אילני מאכל ואילני סרק.." (מדרש רבה שמות), "עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות" (סוף מסכת כתובות) – וברור שהכוונה לפירות מאכל, ועוד דוגמאות. מכל מקום, תודה על שימת הלב. ומשמח לראות שנהנים מ"פירותינו".

כתיבת תגובה