נהנתי מאוד מהרעיון ממש מוצלח אך כאשר מוסיפים משפט מהתורה חשוב מאוד לציין מהיכן הוא נלקח: ספר. פרק ופסוק. כך אפשר להראות לילדים בדיוק היכן זה כתוב.
רונית.

תודה רבה על תגובתך.
בדרך כלל אכן נכון להוסיף מקור כפי שכתבת, אך לפעמים זה מפריע לרצף. תלוי בסוג הכתיבה.
בהיות שחוברת זו נועדה במקורה ישירות לילדים בערך בכיתה ב' – לא ראיתי לנכון להוסיף.
החשבון המרכזי שלנו תמיד – איך הדברים ייקלטו הכי טוב.

כתיבת תגובה