הגעתי באקראי לאתרכם הנפלא.
לדעתי צריך לפרסם אותו כדי שיותר מחנכים יכירו ויוכלו להשתמש בחומרים הנפלאים שיש כאן. אברהם.

תודה רבה, אברהם, על דבריך הלבביים.
אתה מוזמן, וכן המבקרים האחרים – "לפרסם" ולהפנות את שימת לב חבריהם…
ונקוה שנזכה אכן לזכות את הרבים.

כתיבת תגובה