"לכו בנים שמעו לי יראת ה' אלמדכם": אמרות חינוך מרבותינו זצ"ל

הוספנו "אמרות חינוך" מרבותינו זצ"ל, אשר הם חיים את רוח האומה בטהרתה – עם תום הילדות ועם פיתוחו ועיבודו בבגרות, מתוך תורה, המזון הרוחני הטבעי לנו – במידות נאצלות וביישומם במעשים טובים. אשר על כן, להם נאה להורות דרך בחינוך – אשר הלכו בה. ואע"פ שבפרטים מסויימים, "מקצועיים", אפשר וראוי להיעזר ב"אנשי מקצוע" – הכיוון היסודי וההדרכה היסודית, ו"שקל הקודש" של המינון בין הערכים השונים – מהם נלמד, מתוך הדרכתה העדינה של תורת חיים