ניגונים שלנו

אהבת עולם תביא להם – ניגוני נשמה ושמחה. לחנים שלנו

כי דורש דמים אותם זכר
כי דורש דמים אותם זכר
מלוך על כל העולם כולו בכבודך
מלוך על כל העולם כולו בכבודך
תוכו רצוף אהבה
תוכו רצוף אהבה
כולם אהובים…
כולם אהובים…
רצף ניגונים שלנו – מותאם ליום העצמאות…
ונסלח לכל עדת ישראל
ונסלח לכל עדת ישראל
אשר קידש ידיד מבטן
אשר קידש ידיד מבטן
הושע-נא…  מתוך פיוטי הושענא רבא
הושע-נא… מתוך פיוטי הושענא רבא
ישראל בטח בה'
ישראל בטח בה'
ומחה ה' דמעה מעל כל פנים
ומחה ה' דמעה מעל כל פנים
כה אמר השם זכרתי לך חסד נעורייך…
כה אמר השם זכרתי לך חסד נעורייך…
אני ישנה וליבי ער..
אני ישנה וליבי ער..
נפשנו חיכתה לה' – עזרנו ומגיננו הוא
נפשנו חיכתה לה' – עזרנו ומגיננו הוא
ישמח ליבי וקרבי – שיר של הרב קוק זצ"ל למוצאי שבת
ישמח ליבי וקרבי – שיר של הרב קוק זצ"ל למוצאי שבת
כי אלוקים יושיע ציון יבנה ערי יהודה
כי אלוקים יושיע ציון יבנה ערי יהודה
לב טהור ברא לי אלוקים (ב. בליווי כינור)
לב טהור ברא לי אלוקים (ב. בליווי כינור)
אמר ה' ליעקב
אמר ה' ליעקב
צמאה נפשי
צמאה נפשי
לב טהור ברא לי אלוקים
לב טהור ברא לי אלוקים
מקימי מעפר דל, מאשפות ירים אביון (גירסה ב')
מקימי מעפר דל, מאשפות ירים אביון (גירסה ב')
מקימי מעפר דל
מקימי מעפר דל
אין כאלוקינו…
אין כאלוקינו…
יוונים נקבצו עלי אזי בימי חשמנים.. ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים… קבעו שיר ורננים
יוונים נקבצו עלי אזי בימי חשמנים.. ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים… קבעו שיר ורננים
הניצנים נראו בארץ…
הניצנים נראו בארץ…
ותשב הרוח אל האלקים אשר נתנה..
ותשב הרוח אל האלקים אשר נתנה..
אז רוב ניסים הפלאת בלילה..
אז רוב ניסים הפלאת בלילה..
תפילת גשם – זכור אב נמשך אחריך כמים…
תפילת גשם – זכור אב נמשך אחריך כמים…
אור עולם באוצר חיים אורות מאופל אמר ויהי
אור עולם באוצר חיים אורות מאופל אמר ויהי
צעקת הדל תשיב ותושיע
צעקת הדל תשיב ותושיע
תעיתי כשה אובד בקש עבדך – נוסח א
תעיתי כשה אובד בקש עבדך – נוסח א
תעיתי כשה אובד בקש עבדך… נוסח ב (הסבר בכיתובית מתחת לוידאו ביוטיוב)
תעיתי כשה אובד בקש עבדך… נוסח ב (הסבר בכיתובית מתחת לוידאו ביוטיוב)
זכור ברית אברהם ועקידת יצחק
זכור ברית אברהם ועקידת יצחק
יהי ה' אלוקינו עימנו כאשר היה עם אבותינו
יהי ה' אלוקינו עימנו כאשר היה עם אבותינו
אשר ברא ששון ושמחה
אשר ברא ששון ושמחה
לקונה עבדיו בדין – לרחם עמו ביום דין, מתוך תפילת ימים נוראים
לקונה עבדיו בדין – לרחם עמו ביום דין, מתוך תפילת ימים נוראים
"וארשתיך לי לעולם"
"וארשתיך לי לעולם"
"כאיש אשר אימו תנחמנו, כן אנכי אנחמכם"
"כאיש אשר אימו תנחמנו, כן אנכי אנחמכם"
"היכל ובית מקדש תכונן אבי"
"היכל ובית מקדש תכונן אבי"
"הים ראה וינס, הירדן יסוב לאחור"
"הים ראה וינס, הירדן יסוב לאחור"
"קול ביער אנכי שומע, אב לבנים קורא"
"קול ביער אנכי שומע, אב לבנים קורא"
"נפשנו חיכתה לשם"
"נפשנו חיכתה לשם"
"אדיר הוא, יבנה ביתו בקרוב"
"אדיר הוא, יבנה ביתו בקרוב"
"אהבת עולם תביא להם, וברית אבות – לבנים תזכור"
"אהבת עולם תביא להם, וברית אבות – לבנים תזכור"
"איך הופכים ימינו לכאילו סיפורים"
"איך הופכים ימינו לכאילו סיפורים"
"הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו"
"הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו"
"וערבה לשם מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות"
"וערבה לשם מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות"
"שושנת יעקב צהלה ושמחה"
"שושנת יעקב צהלה ושמחה"
"עבדי הזמן – עבדי עבדים הם"
"עבדי הזמן – עבדי עבדים הם"
"מקימי מעפר דל"
"מקימי מעפר דל"
"כמו חלב ודשן תשבע נפשי, ושפתי רננות יהלל פי"
"כמו חלב ודשן תשבע נפשי, ושפתי רננות יהלל פי"
"ואני בער לא אדע, בהמות הייתי עמך"
"ואני בער לא אדע, בהמות הייתי עמך"
"הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד"
"הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד"
"יום שבתון אין לשכוח"
"יום שבתון אין לשכוח"
"מה ידידות מנוחתך"
"מה ידידות מנוחתך"
"מנוחה ושמחה אור ליהודים"
"מנוחה ושמחה אור ליהודים"
"כי מי נח"
"כי מי נח"
"בוחן לבבות"
"בוחן לבבות"
"אחינו כל בית ישראל"
"אחינו כל בית ישראל"
"ידיד נפש אב הרחמן"
"ידיד נפש אב הרחמן"
"לך אכול בשמחה לחמך"
"לך אכול בשמחה לחמך"
"פתח לנו שער"
"פתח לנו שער"
"קומי אורי"
"קומי אורי"
"ובכן תן כבוד"
"ובכן תן כבוד"